<img src="http://www.pestka.info/grafika/polska.png" border="0" width="500" height="466" alt="" usemap="#nazwa1" /> <map name="nazwa1"> <area shape="poly" coords="279,134,269,141,268,148,264,154,259,165,259,175,255,189,254,198,282,206,288,213,297,218,299,226,307,233,319,235,320,246,320,255,309,255,311,265,313,267,313,274,311,280,316,288,327,293,334,294,339,295,346,298,356,302,363,301,371,301,374,301,377,290,375,281,377,270,373,263,367,259,367,255,372,254,378,253,381,243,379,234,377,227,388,224,400,220,403,222,408,217,412,219,415,216,421,216,426,216,428,211,431,209,433,201,436,202,426,197,414,197,411,191,402,181,399,173,399,167,399,164,393,166,392,160,391,158,384,161,380,157,378,152,374,147,371,140,366,137,360,128,360,122,364,120,361,115,355,113,342,114,333,118,326,122,321,124,316,128,305,129,305,133,305,137,297,138,286,137,280,137" href="http://www.pestka.info/pestkopedia/doku.php?id=mazowieckie" alt="województwo mazowieckie" /> <area shape="poly" coords="252,200,266,208,277,209,281,209,292,220,298,229,302,236,314,237,317,252,307,253,307,257,309,268,309,279,304,285,302,289,292,293,286,298,288,305,286,309,281,308,275,319,273,321,264,317,262,318,255,307,250,303,249,307,234,300,219,300,210,297,198,293,198,289,196,285,193,280,196,271,205,271,208,255,210,245,218,243,223,243,226,236,227,230,223,226,228,224,235,221,234,212,239,211,242,211,242,207,241,206,241,205" href="http://www.pestka.info/pestkopedia/doku.php?id=lodzkie" alt="Województwo łódzkie" /> <area shape="poly" coords="278,321,273,329,279,333,280,338,282,345,295,352,301,353,304,365,308,370,348,360,366,345,374,338,377,331,379,323,379,310,375,302,360,306,347,300,341,299,329,297,323,295,316,292,311,285,309,282,306,289,301,294,296,295,291,297,291,306,290,312,281,312" href="http://www.pestka.info/pestkopedia/doku.php?id=swietokrzyskie" alt="Województwo Świętokrzyskie" /> <area shape="poly" coords="350,361,311,374,305,371,301,365,299,356,284,350,280,356,266,356,256,367,258,370,252,376,245,393,248,403,252,406,260,411,260,417,265,422,271,434,275,436,281,443,276,449,284,451,289,452,304,443,314,436,317,438,328,435,331,440,336,444,344,439,346,433,349,435,354,433,359,431,355,418,355,407,347,404,351,395,347,390,346,379,346,368" href="http://www.pestka.info/pestkopedia/doku.php?id=malopolskie" alt="Województwo Małopolskie" /> <area shape="poly" coords="221,304,233,303,245,308,249,306,255,312,259,320,272,322,270,328,274,333,278,339,276,345,281,347,280,351,274,353,267,354,262,353,259,357,253,366,255,369,247,380,244,386,242,393,244,397,248,406,256,412,256,418,259,421,254,424,251,429,246,434,244,437,237,436,232,429,227,423,223,415,217,411,214,404,216,399,214,395,207,395,205,394,200,393,192,389,192,387,189,381,190,378,198,376,202,370,207,370,209,369,208,360,206,355,206,354,207,352,211,351,212,351,207,342,217,342,220,340,214,332,215,331,215,325,215,322,219,312,221,310,223,306" href="http://www.pestka.info/pestkopedia/doku.php?id=slaskie" alt="Województwo Śląskie" /> <area shape="poly" coords="361,432,358,420,358,412,356,400,350,399,355,394,349,388,349,378,349,363,354,359,368,348,377,338,380,330,380,324,388,324,394,323,398,326,398,334,405,336,407,337,414,345,415,347,407,351,413,357,413,357,419,357,418,361,437,361,443,361,448,351,454,354,459,360,465,365,425,422,429,450,438,461,427,461,418,458,408,455,396,450,391,442,387,438,381,436,383,438,379,438,371,431,372,432,366,434,362,432" href="http://www.pestka.info/pestkopedia/doku.php?id=podkarpackie" alt="Województwo podkarpackie" /> <area shape="poly" coords="404,223,418,219,432,213,435,209,438,204,442,206,451,208,458,214,464,220,462,233,460,243,461,251,465,261,465,272,466,276,476,289,479,294,483,303,489,311,492,318,490,329,490,339,485,345,479,350,473,356,465,360,467,361,457,354,450,352,446,351,444,358,422,360,420,353,413,352,417,347,413,341,405,334,401,329,396,321,393,321,388,321,383,322,382,319,378,304,379,294,376,282,376,272,377,262,369,261,379,255,382,245,382,239,382,230,379,227" href="http://www.pestka.info/pestkopedia/doku.php?id=lubelskie" alt="Województwo Lubelskie" /> <area shape="poly" coords="401,47,410,41,413,35,419,34,428,40,439,43,443,52,446,62,448,70,452,90,467,127,472,141,473,160,473,166,467,172,461,177,451,181,445,189,442,201,438,200,425,197,417,196,405,184,402,175,400,165,394,165,393,157,383,158,381,150,375,146,368,136,363,128,365,122,365,119,361,113,359,111,369,111,377,107,386,102,399,94,407,85,409,80,414,72,404,61,405,55" href="http://www.pestka.info/pestkopedia/doku.php?id=podlaskie" alt="Województwo podlaskie" /> <area shape="poly" coords="252,52,251,49,258,46,264,44,269,40,273,34,314,39,344,39,360,40,394,37,407,37,400,47,404,58,402,65,412,72,406,84,400,88,384,94,388,97,386,97,378,103,367,107,363,110,356,110,346,110,338,112,329,116,321,121,315,123,307,126,303,133,303,135,293,133,286,135,284,135,279,133,274,134,270,128,268,124,268,120,260,115,253,113,250,112,243,100,249,97,248,92,254,85,255,82,264,79,265,72,260,71,257,70,250,61,250,60,251,52" href="http://www.pestka.info/pestkopedia/doku.php?id=warminsko_mazurskie" alt="Województwo Warmińsko-Mazurskie" /> <area shape="poly" coords="245,201,241,201,238,198,232,198,225,200,224,195,219,189,216,189,207,188,207,188,197,188,192,183,190,179,182,177,176,175,176,175,170,177,168,170,160,165,165,157,164,149,159,149,157,149,159,140,159,134,165,125,167,125,161,118,159,114,164,105,164,97,179,99,183,100,187,93,185,92,190,88,206,88,206,94,219,94,224,93,226,99,238,104,240,102,247,114,253,118,257,119,265,122,268,130,270,134,271,142,271,146,269,150,260,150,257,167,260,173,258,173,258,189,253,193,253,199" href="http://www.pestka.info/pestkopedia/doku.php?id=kujawsko_pomorskie" alt="Województwo kujawsko-pomorskie" /> <area shape="poly" coords="136,24,136,24,140,33,140,35,140,39,140,43,134,48,135,50,140,60,138,67,141,69,145,79,141,82,141,90,141,98,143,101,159,103,161,103,161,98,164,95,176,95,179,95,180,89,184,88,186,88,202,86,206,87,217,91,224,90,228,90,231,96,233,96,239,98,243,98,246,94,246,91,246,87,247,83,250,79,252,82,253,81,262,75,260,72,248,62,245,56,245,47,247,42,268,34,245,36,247,42,229,40,222,34,217,28,217,23,215,19,212,12,212,9,228,19,212,5,197,0,192,0,187,0,167,10,163,8,152,12,145,19,142,23" href="http://www.pestka.info/pestkopedia/doku.php?id=pomorskie" alt="Województwo pomorskie" /> <area shape="poly" coords="133,24,137,31,138,40,133,45,132,50,135,56,135,63,137,67,139,75,137,88,138,94,136,100,131,105,124,106,117,110,123,117,128,119,128,122,123,125,120,126,117,131,111,131,104,141,103,142,94,139,90,135,87,135,87,144,82,144,76,144,75,144,67,144,60,145,60,152,48,152,48,152,31,161,28,175,19,166,11,159,9,154,10,146,13,136,17,134,20,128,21,123,21,101,22,93,22,85,20,84,18,77,18,68,19,67,37,62,39,59,63,56,88,48,104,43,124,26" href="http://www.pestka.info/pestkopedia/doku.php?id=zachodniopomorskie" alt="Zachodnio-Pomorskie" /> <area shape="poly" coords="95,142,109,139,114,139,117,133,129,122,131,119,127,115,123,109,125,108,136,101,139,96,148,103,149,105,153,105,156,105,158,105,158,116,158,121,159,122,159,127,160,127,157,133,157,139,154,149,156,150,159,151,159,151,160,161,164,172,171,174,177,176,176,179,185,182,193,188,196,188,201,189,205,189,210,191,217,196,222,200,225,200,229,200,237,203,239,203,240,212,235,213,231,219,222,220,220,221,221,240,221,239,209,239,209,244,200,267,198,271,202,268,194,286,195,287,195,294,189,296,184,297,181,296,180,288,175,285,175,274,175,272,164,271,165,266,161,259,162,257,157,257,148,257,140,262,128,254,125,252,124,250,116,240,107,230,104,228,103,227,101,227,96,224,85,212,85,211,85,201,87,196,86,190,87,181,87,176,82,165,82,167,89,167,92,166,92,161,93,154,95,151,96,147,98,142" href="http://www.pestka.info/pestkopedia/doku.php?id=wielkopolskie" alt="Województwo Wielkopolskie" /> <area shape="poly" coords="27,181,31,169,34,168,40,159,43,154,54,153,56,154,69,152,70,150,71,147,86,147,89,146,90,141,94,141,94,150,91,160,91,163,86,164,78,166,79,180,80,184,82,195,81,204,83,213,84,216,97,232,98,232,102,232,110,232,108,237,109,239,102,251,97,247,91,241,90,239,88,245,82,246,76,253,71,260,70,263,68,264,58,258,58,260,47,263,44,267,43,270,42,270,36,263,35,261,32,257,26,250,28,241,26,230,28,225,31,220,33,213,33,204,27,198,24,191,25,190" href="http://www.pestka.info/pestkopedia/doku.php?id=lubuskie" alt="Województwo lubuskie" /> <area shape="poly" coords="113,241,129,256,142,263,151,262,158,262,165,270,170,274,172,282,173,284,174,286,179,288,177,291,172,293,166,294,163,303,162,309,155,313,149,326,147,331,144,338,133,348,132,351,133,358,139,367,136,368,124,374,112,375,110,370,106,363,102,354,98,350,98,348,100,340,103,337,104,337,102,329,98,329,96,329,89,330,87,332,78,325,77,323,72,320,64,319,56,318,51,306,49,302,47,301,43,303,41,303,40,306,41,308,41,312,27,313,31,303,33,295,37,289,39,275,40,272,55,266,56,264,65,265,69,265,73,267,76,264,78,260,79,255,85,250,86,248,86,246,96,250,99,252,105,258,107,251,108,246" href="http://www.pestka.info/pestkopedia/doku.php?id=dolnoslaskie" alt="Województwo dolnośląskie" /> <area shape="poly" coords="136,350,145,359,155,364,161,365,164,367,175,365,176,368,170,375,166,375,165,380,168,381,170,382,177,387,181,390,185,390,187,387,187,383,186,381,188,377,189,374,194,372,199,367,204,367,206,366,204,361,204,354,204,351,204,347,202,342,206,342,208,339,211,338,213,338,215,338,213,333,212,333,211,330,211,323,212,319,213,310,217,309,218,306,219,303,212,300,208,300,203,297,198,297,194,297,185,299,179,297,178,294,172,293,167,297,167,303,165,310,154,314,154,317,153,322,153,331,147,331,149,329" href="http://www.pestka.info/pestkopedia/doku.php?id=opolskie" alt="Województwo opolskie" /> </map> Dolnośląskie , Kujawsko-Pomorskie , Lubelskie , Lubuskie , Łódzkie , Małopolskie , Mazowieckie , Opolskie , Podkarpackie , Podlaskie , Pomorskie , Śląskie , Świętokrzyskie , Warmińsko-Mazurskie , Wielkopolskie , Zachodniopomorskie

firmy.txt · ostatnio zmienione: 2007/06/28 14:06 przez mokum
 
Wszystkie treści w tym wiki, którym nie przyporządkowano licencji, podlegają licencji: CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Recent changes RSS feed Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki